!css

Ocenenia

Európska skupina SG Equipment Finance pravidelne zbiera ocenenia v súťaži časopisu Leasing Life, ktorý od roku 2007 udeľuje „Leasing Life Awards“, a oceňuje tak najlepšie firmy v oblasti leasingu a financovania zariadenia.

Za rok 2018 SG Equipment Finance získal dva tituly

  • European Lessor of the Year
  • Industry Ambassador of the Year - John Rees, Chief Commercial Officer

SGEF v uplynulých rokoch získal tieto tituly:

  • 2017: Vendor Finance Provider, SME Champion - Europe
  • 2016: SME Champion EU, Lifetime Achievement Award (pre poradcu generálnej riaditeľky SGEF International, Benoit Chenu)
  • 2015: European Lessor, Vendor Finance Provider, SME Champion 
  • 2014: Vendor Finance Provider, SME Champion
  • 2013: SME Champion
  • 2012: SME Champion, European Lessor 
  • 2011: Vendor Finance Provider 
  • 2010: Vendor Finance Provider, European Lessor