!css

Poistenie prepravy a montáže

Spoločnosť SG Equipment Finance má pre poistenie prepravy dohodnutú rámcovú zmluvu s poisťovňou Generali pojišťovna a.s. (RPZ 1050068):

 

Všeobecné poistné podmienky (VPP T 2005/01)

Zvláštne poistné podmienky (ZPP MON 2005/01)

Zvláštne dojednania (DPP 220)

 

Spoločnosť SG Equipment Finance mápre poistenie montáže dohodnutú rámcovú zmluvus poisťovňou Generali pojišťovna a.s. (RPZ 1050068):

Všeobecné poistné podmienky (VPP T 2005/01)

Zvláštne poistné podmienky (ZPP MON 2005/01)

Zlváštne dojednania (DPP KV 1)