!css

Poistenie nákladných a úžitkových vozidiel

Spoločnosť SG Equipment Finance (ďalej len SGEF) má pre motorové vozidlá, ktoré sú predmetom financovania SGEF, dohodnuté rámcové zmluvy pre poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla (ďalej len PZP) a havarijné poistenie (ďalej len Kasko) s možnosťou doplnkového pripoistenia, a to u poisťovní:

Allianz slovenská poisťovňa a.s. - Kasko (RPZ č. 770000683):

Kooperativa poisťovňa  a.s. - Kasko (RPZ č.518004292):

  • Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (VPP 105)
  • Osobité poistné podmienky poistenie motorových vozidiel (OPP 355)
  • Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie Eurokasko (ZD 570)
  • Osobité poistné podmienky poistenie pre prípad živelné udalosti (OPP 155)
  • Osobité poistné podmienky poistenie pre prípad krádeže (OPP 205)
  • Zvláštne dojednania k RPZ 518004292 (ZD k RPZ - 4292)

Kooperativa poisťovňa  a.s. - PZP (RPZ č. 3550154804):

  • Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti motorového vozidla (VPP_k PZP_MV_Koop)
  • Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti motorového vozidla (ZD_k_PZP_MV_Koop)

 

Uniqa poisťovňa  a.s. - PZP (RPZ č. 800650):

  • Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla (VPP_k RPZ_Uniqa)
  • Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu  (OD_RPZ_Uniqa)

 

 

Ak máte záujem poznať podrobné podmienky Vášho poistenia u Vami vybranej poisťovne, kliknite na odkaz príslušných Zmluvných podmienok poistenia.