!css

Poistenie mobilných strojov

Spoločnosť SG Equipment Finance (ďalej len SGEF) má pre mobilné stroje, ktoré sú predmetom financovania SGEF, dohodnuté rámcové zmluvy, a to u poisťovní:

Allianz slovenská poisťovňa a.s. (RPZ č. 491000389):

UNIQA  pojišťovna, a.s. (RPZ č. 2738001258):

Kooperativa poisťovňa  a.s. (PS č. 7720972942):

 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (VPP P-100/14)
 • Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) (ZPP P-700/14)
 • Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů (ZPP P-300/14)
 • Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (DPP P-520/14)
 • Zvláštní ujednání k pojistné smlouvě č. 7720972942 (ZU k RPS 7720972942)

Hoffmann & Co. GmbH

 • Vseobecné podmienky pre poistenie strojov a havarijné poistenie pojazdných a prenosných strojov (VPP)

UNIQA  poišťovňa, a.s. (RPZ č. 800620):         

 • Všeobecné podmienky pre poistenie strojov (VPP-stroj)
 • Všeobecné podmienky pre poistenie elektronických zariadeni (VPP-elektronika)
 • Všeobecné podmienky pre poistenie požiaru (VPP-požiar)
 • Všeobecné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži (VPP-krádež)
 • Osobitné dojednania k RPZ 800620

 

Ak máte záujem poznať podrobné podmienky Vášho poistenia u Vami vybranej poisťovne, kliknite na odkaz príslušných Zmluvných podmienok poistenia.