!css

Informácie pre bývalých klientov IKB Leasing SR

Prevod IKB Leasing SR

Na základe zmluvy o kúpe podniku zo dňa 1. 10. 2018 spoločnosť IKB Leasing SR previedla podnik na spoločnosť SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (nám. Junkových 2772/1, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00, Česká republika, IČO: 61061344), ktorá pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojej organizačnej zložky SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka (Hodžovo nám 1A, 811 06 Bratislava).

S nadobudnutým podnikom na spoločnosť SG Equipment Finance prešli aj všetky práva a povinnosti zo zmúv, ktoré s ním súvisia.

Bankový účet vedený v Commerzbank, na ktorý ste doposiaľ platili leasingové splátky či splátky úveru, taktiež prevzala naša spoločnosť.

Čo to znamená pre vás, klientov IKB Leasing SR?

  • Výška splátok a ich dátumy splatností zostávajú bezo zmeny.
  • Vaše úhrady v najbližšom možnom termíne prosím presmerujte na bankový účet SG
  • Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka číslo SK27 8100 0000 2778 9763 0227 vedený v Komerčnej banke a.s., pobočke zahraničnej banky v Bratislave.
  • Dochádza k zmene dátumu dodania služby na 5. kalendárny deň.
  • Nové splátkové kalendáre reflektujúci aj zmenu v osobe poskytovateľa financovania už boli klientom rozoslané.

Pre prípadné otázky a ďalšie informácie nás kontaktujte:
Zdeňka Špunarová, oddelenie správy zmlúv
Tel.: +420 955 526 868
E-mail: ca@sgef.cz