!css

Informace pro bývalé klienty IKB Leasing SR

Převod IKB Leasing SR

Společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (SGEF), která na Slovensku podniká prostřednictvím své organizační složky, formálně dokončila akvizici slovenského poskytovatele finančních služeb, společnosti IKB Leasing SR, s.r.o.

SGEF s platností od 1. října 2018 přebral kompletní portfolio platných smluv IKB Leasing SR.

Klienti mohou nadále využívat produkty a služby, na které jsou zvyklí. O detailech převodu jsou vždy písemně a v dostatečném časovém předstihu informováni.

Veškeré informace týkající se převodu jednotlivých smluv jsou klientům k dispozici na stránce www.sgef.sk/prevod-ikbl.