!css

Právní informace

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
sídlo: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 61061344
DIČ: CZ61061344

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 43038

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. podniká na Slovensku prostřednictvím organizační složky. Identifikační údaje této organizační složky jsou:

Obchodní firma: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka
sídlo: Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava 1
IČO: 31785972
IČ DPH: SK2020270241

Organizační složka je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, v oddíle Po, vložce 687/B

Právní informace

Management společnosti

Jednatel: Reinhold Knödl 

Prokura:
Eva Zvoníčková Jiránková
Pavel Buček
Zdeněk Kejval
Petr Němec

Vyloučení odpovědnosti
Tyto stránky představují aktuální stav průběžného procesu jejich tvorby. Přestože shromažďování informací, které tyto stránky obsahují, byla věnována náležitá péče, nemůže SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací.

To platí i pro odkazy (linky), které přímo nebo nepřímo odkazují na tyto stránky. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. neodpovídá za obsah stránek, na kterých je odkaz na tyto stránky obsažen.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. neodpovídá žádným způsobem za škody vzniklé použitím nebo v důsledku použití informací získaných na těchto stránkách. Vyhrazujeme si právo na změnu informací obsažených na těchto stránkách bez předchozího upozornění. Veškeré nabídky, které obdržíte prostřednictvím těchto stránek, jsou nezávazné.

Odkazy na jiné internetové stránky
Tyto internetové stránky obsahují odkazy (tzv. linky) na jiné internetové stránky. Protože stránky, na které tyto odkazy směřují, nejsou ve vlastnictví ani správě naší společnosti, nenese SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. žádnou odpovědnost za obsah takových stránek ani za ochranu vašich dat.

Obchodní označení a ochranné známky
Veškerá obchodní označení a ochranné známky obsažené a reprodukované na těchto internetových jsou duševním vlastnictvím jejich vlastníka a jejich užití třetími osobami podléhá jeho souhlasu.

Copyright
Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Bez předchozího souhlasu SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. nesmí být pořizovány kopie obsahu, fotografií, microfilmů a ostatních částí těchto stránek v žádné formě, není-li uvedeno jinak.