!css

EIB investuje 610 milionů eur na podporu českých podniků

14/11/2022

Evropská investiční banka (EIB) – jakožto banka Evropské unie – poskytla částku 50 milionů eur společnosti SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF). Tím se celková podpora EIB určená malým a středním českým podnikům v roce 2022 vyšplhala již na 610 milionů eur.

  • EIB podpořila v roce 2022 rychlejší oživení české ekonomiky a opatření na ochranu klimatu. Prostřednictvím společnosti SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF), České spořitelny a Československé obchodní banky (ČSOB) poskytla malým a středním podnikům a podnikům se střední kapitalizací úvěrové linky ve výši 610 milionů eur.
  • Zatím poslední úvěr EIB pro SGEF ve výši 200 milionů eur byl podepsán ve dvou tranších – 150 milionů eur v červenci a 50 milionů eur v říjnu. Očekává se, že pětina úvěru bude nabídnuta také podnikům na Slovensku.
  • Transakce se SGEFem je určena na podporu nízkouhlíkového růstu odolného vůči změně klimatu, v jehož rámci dojde k posílení udržitelné dopravy, energetické účinnosti ve výrobě a zemědělství, hospodářské a sociální soudržnosti, inovací a digitalizace.

Evropská investiční banka (EIB) – jakožto banka Evropské unie – poskytla částku 50 milionů eur společnosti SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF). Tím se celková podpora EIB určená malým a středním českým podnikům v roce 2022 vyšplhala již na 610 milionů eur.

Spolupráce SGEF a EIB usnadní malým a středním podnikům v České republice a na Slovensku přístup k financování a atraktivnějším úvěrovým podmínkám. Umožní nové investice, zlepší pracovní podmínky a v konečném důsledku povede k vyšší úrovni inovací, silnějšímu hospodářskému růstu a větší konkurenceschopnosti. Přispěje také ke zlepšení hospodářských a životních podmínek v méně rozvinutých regionech.

Úvěr EIB vytvoří také nový zdroj financování zaměřeného na ochranu klimatu, který bude určen pro malé a střední podniky a pro další subjekty veřejného a soukromého sektoru v České republice a na Slovensku. Úvěrová linka pro SGEF posílí investice do projektů souvisejících s ochranou klimatu a urychlí dekarbonizaci místních ekonomik, což je klíč k úspěchu globální akce na ochranu klimatu. Jedná se o druhou tranši investičního úvěru pro více příjemců ve výši 200 milionů eur, který byl dojednán se SGEFem. První tranše ve výši 150 milionů eur byla podepsána v červenci 2022.

Společná transakce přispěje k energetické nezávislosti a urychlí hospodářskou obnovu po pandemii covid-19. Pomáhá také podnikům řešit aktuální energetickou krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu. SGEF je po České spořitelně a Československé obchodní bance (ČSOB) třetí finanční institucí v České republice, která v roce 2022 umožňuje využít financování EIB zaměřeného především na malé a střední podniky.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, která dohlíží na operace EIB v České republice, v této souvislosti uvedla: „EIB se zavázala podporovat malé a střední české podniky v jejich růstu, rozvoji a vytváření pracovních míst. Naše dlouholetá nadstandardní spolupráce se společností SG Equipment Finance nám dává možnost podporovat českou a slovenskou infrastrukturu, stimulovat výzkum a digitální inovace a pomáhat malým a středním podnikům – to vše je přitom klíčem ze zlepšení životní úrovně a podnikání v obou zemích. Tentokrát jsme vytvořili model spolupráce, jehož součástí je i technická podpora při zřizování úvěrových linek směřujících na ochranu klimatu. Tento model bychom chtěli zopakovat v rámci celého bankovního sektoru České republice i na Slovensku. Budeme tak moci výrazněji přispět k podpoře národního hospodářství i celosvětových opatření na ochranu klimatu, a zároveň řešit naléhavé výzvy, jako je energetická krize vyvolaná ruskou agresí na Ukrajině.“

Generální ředitel SGEF Reinhold Knödl prohlásil: „Naše spolupráce s EIB začala před více než sedmnácti lety. Díky ní už naše společnost podpořila celou řadu různých projektů a financovala aktiva pro klienty především z kategorie malých a středních podniků, a to v objemu téměř 1,5 miliardy eur. Přibližně 100 milionů eur z této částky tvořily investice s pozitivním dopadem na životní prostředí a na společnost. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i v následujících letech. Pevně věříme, že díky podpoře EIB (a to nejen finanční, ale i technické – zaměřené specificky na životní prostředí) se nám společně podaří dosáhnout našich ambiciózních cílů.“

Poradenská podpora EIB přináší nové možnosti financování pro malé a střední podniky
EIB rozšířila v rámci programu Green Gateway organizovaného jejím poradenským centrem (tzv. Advisory Hub) také svou poradenskou podporu pro SGEF. Cílem je poskytnout místním malým a středním podnikům nové možnosti financování a zajistit, aby byl bankovní sektor schopen rozšířit škálu svých finančních produktů o úvěry na opatření v oblasti ochrany klimatu. Green Gateway je komplexní program poradenské podpory, jehož účelem je pomoci finančním institucím při budování kapacit a urychlení procesu poskytování úvěrů na projekty v oblasti ochrany klimatu a environmentální udržitelnosti. Je k dispozici všem bankám v České republice a na Slovensku, které chtějí rozšířit svou nabídku o tyto úvěry.

Společnost SGEF v rámci podpory získává konzultace, školení, příručky, a celkovou podporu, to vše od vzniku projektů, přes prověřování ekologické způsobilosti (včetně používání nástroje EIB Green Checker pro prověřování způsobilosti https://greenchecker.eib.org/), až po vývoj produktů, vykazování dopadů a monitorování.

EIB nadále podporuje české hospodářství, růst a tvorbu pracovních míst
Výše zmiňovaná smlouva se SGEFem je třetí smlouvou EIB v České republice podepsanou v roce 2022 na podporu místních malých a středních podniků. EIB poskytla 100 milionů eur České spořitelně na podporu malých a středních podniků v souvislosti s koronavirovou krizí a dalších 350 milionů eur ČSOB a její leasingové pobočce. EIB a SGEF podepsaly letos první tranši úvěru v hodnotě 150 milionů eur; tento úvěr se dnes dočkal dalšího rozšíření.

Základní informace

O Evropské investiční bance (EIB)
Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie (EU), která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy EU. Skupina EIB přijala klimatický plán, který jí má pomoci splnit ambiciózní cíl, jímž je podpořit v nadcházejícím desetiletí do roku 2030 částkou ve výši 1 bilionu eur investice do opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti a zároveň poskytnout více než 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti již do roku 2025. Součástí tohoto plánu je sladění všech nových operací skupiny EIB s cíli a zásadami Pařížské dohody od začátku roku 2021.

O poradenském centru EU (Advisory Hub)
Green Gateway je komplexní program poradenské podpory, který společně řídí EIB a Evropská komise a jehož účelem je podpořit finanční instituce při budování kapacit a urychlení procesu poskytování úvěrů na projekty v oblasti ochrany klimatu a environmentální udržitelnosti. Tento konkrétní projekt s náklady na poradenství ve výši 250 000 eur, který realizuje společnost PricewaterhouseCoopers (PwC), byl zahájen v prosinci 2021 a bude dokončen ke konci tohoto roku.

O společnosti SG Equipment Finance (SGEF)
SGEF patří mezi nejvýznamnější poskytovatele nebankovního financování v České republice a na Slovensku. V roce 2022 financovala obchodní investice ve výši 573 milionů eur. SGEF nabízí finanční a operativní leasing a podnikatelské úvěry, včetně využití dotačních podpor a operačních programů. Klienti mohou využít i doplňkové služby, zejména komplexní pojištění. Jako dceřiná společnost Komerční banky je součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale.

20
Sep
2023
SGEF a EIB: Podporujeme rozvoj české a slovenské ekonomiky
Naše partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB) trvá již téměř dvě dekády a stále se rozvíjí. Tato dlouhodobá...
Video
Naše partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB) trvá již téměř dvě dekády a stále se rozvíjí. Tato dlouhodobá spolupráce otevřela dveře k cenným zkušenostem a novým příležitostem nám i našim klientům.
SGEF a EIB: Podporujeme rozvoj české a slovenské ekonomiky
03
Aug
2023
Operativní leasing: ideální způsob financování předmětů pro konkrétní zakázky
SGEF, jako jediná univerzální leasingová společnost patřící do bankovní skupiny, vám poskytne operativní leasing na...
Aktuality
SGEF, jako jediná univerzální leasingová společnost patřící do bankovní skupiny, vám poskytne operativní leasing na stavební stroje, těžkou dopravní techniku, manipulační techniku a IT technologie od většiny renomovaných výrobců a značek.
Operativní leasing: ideální způsob financování předmětů pro konkrétní zakázky
26
Jul
2023
Uzavřeli jsme novou smlouvu s EIF ve výši 25 milionů eur (600 milionů Kč)
Evropský investiční fond (EIF) podepsal se společností SG Equipment Finance záruku na podporu nových úvěrů ve výši až 25...
Aktuality
Evropský investiční fond (EIF) podepsal se společností SG Equipment Finance záruku na podporu nových úvěrů ve výši až 25 milionů eur pro české a slovenské malé a střední podniky.
Uzavřeli jsme novou smlouvu s EIF ve výši 25 milionů eur (600 milionů Kč)
12
Jul
2023
Získali jsme „Silver Sustainability Label“
SGEF CZ získal od společnosti EcoVadis, jednoho z nejdůvěryhodnějších nezávislých hodnotitelů udržitelnosti podnikání,...
Aktuality
SGEF CZ získal od společnosti EcoVadis, jednoho z nejdůvěryhodnějších nezávislých hodnotitelů udržitelnosti podnikání, stříbrnou medaili.
Získali jsme „Silver Sustainability Label“
04
Jul
2023
Společně s Nadací Jistota jsme pomohli 13 rodinám v nouzi
Náš letošní charitativní příspěvek ve výši půl milionu korun jsme rozdělili mezi samoživitele a pěstounské rodiny v...
Aktuality
Náš letošní charitativní příspěvek ve výši půl milionu korun jsme rozdělili mezi samoživitele a pěstounské rodiny v obtížné životní situaci. Pokračujeme tak v dlouholeté spolupráci s Nadací Jistota Komerční banky, která náš příspěvek darovala rodinám prostřednictvím tří neziskových organizací - Rozum a cit, Barevný svět dětí a Slunce svítí všem.
Společně s Nadací Jistota jsme pomohli 13 rodinám v nouzi
27
Jun
2023
S EIB jsme poskytli celkem 2,8 miliardy korun na udržitelné investice
SGEF spolupracuje s Evropskou investiční bankou (EIB) od roku 2005. Od té doby jsme uzavřeli 24 smluv. První kontrakt...
Aktuality
SGEF spolupracuje s Evropskou investiční bankou (EIB) od roku 2005. Od té doby jsme uzavřeli 24 smluv. První kontrakt zaměřený na Climate Action, také nazývaný Green nebo ESG, přišel v roce 2017.
S EIB jsme poskytli celkem 2,8 miliardy korun na udržitelné investice
20
Apr
2023
Podepisujeme digitálně s bankovní identitou
Podpis smluvní dokumentace kdykoliv a kdekoliv, bez potřeby cokoliv posílat poštou nebo skenovat a dávat do e-mailu, je...
Aktuality
Podpis smluvní dokumentace kdykoliv a kdekoliv, bez potřeby cokoliv posílat poštou nebo skenovat a dávat do e-mailu, je ve SGEFu realitou. Klientům pro podpis stačí počítač nebo telefon a bankovní identita.
Podepisujeme digitálně s bankovní identitou
05
Apr
2023
"Fotovoltaika za 1 Kč" vyřešila solární elektrárnu pro centrálu KB
Komerční banka bude mít jako první banka v Česku na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Přispívá tak ke svému cíli být do...
Aktuality
Komerční banka bude mít jako první banka v Česku na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Přispívá tak ke svému cíli být do roku 2026 uhlíkově neutrální. Instalaci už dokončila společnost ČEZ ESCO, která se zaměřuje na energeticky úsporná a klimaticky šetrná řešení pro firmy, obce a veřejnou správu. Fotovoltaická elektrárna na centrále Komerční banky v pražských...
"Fotovoltaika za 1 Kč" vyřešila solární elektrárnu pro centrálu KB
16
Mar
2023
Zveme vás na seminář Praxe a trendy ve výrobním procesu
Zajímáte se o digitalizaci, automatizaci, inovaci, robotizaci a chcete se dozvědět, jak celý váš projekt nejlépe...
Aktuality
Zajímáte se o digitalizaci, automatizaci, inovaci, robotizaci a chcete se dozvědět, jak celý váš projekt nejlépe zafinancovat? V tom případě vás srdečně zveme na jednodenní akci pořádanou naším partnerem SolidVision s.r.o.
Zveme vás na seminář Praxe a trendy ve výrobním procesu
23
Feb
2023
Výsledky tipovací soutěže s vánočním PF
Součástí našeho PF 2023 byla tipovací soutěž. Otázka zněla, jaký celkový finanční objem za rok 2022 našim klientům...
Aktuality
Součástí našeho PF 2023 byla tipovací soutěž. Otázka zněla, jaký celkový finanční objem za rok 2022 našim klientům poskytneme. Pro pět tipujících s nejpřesnějším odhadem máme odměnu v podobě voucheru na zážitek dle vlastního výběru.
Výsledky tipovací soutěže s vánočním PF
23
Feb
2023
Pětina investic financovaných SGEFem je udržitelných
Objem firemních investic, které jsme financovali v Čechách a na Slovensku v loňském roce, dosáhl objemu 14,693 miliardy...
Aktuality
Objem firemních investic, které jsme financovali v Čechách a na Slovensku v loňském roce, dosáhl objemu 14,693 miliardy korun. Z toho udržitelné investice tvoří 19,4 %, v absolutním vyjádření tedy 2,8 miliardy korun. Neziskové organizace jsme podpořili částkou 690 tisíc korun.
Pětina investic financovaných SGEFem je udržitelných
05
Dec
2022
Platinium and Gold ratings for SGEF
Towards a more sustainable and responsible world
Aktuality
Towards a more sustainable and responsible world
Platinium and Gold ratings for SGEF
23
Nov
2022
Získali jsme ocenění „Nejlepší ESG iniciativa roku“ a „SME Champion“
Bylo nám potěšením zúčastnit se výroční konference Leasing Life, která se konala 15. listopadu v Paříži.
Awards
Bylo nám potěšením zúčastnit se výroční konference Leasing Life, která se konala 15. listopadu v Paříži.
Získali jsme ocenění „Nejlepší ESG iniciativa roku“ a „SME Champion“
14
Nov
2022
EIB investuje 610 milionů eur na podporu českých podniků
Evropská investiční banka (EIB) – jakožto banka Evropské unie – poskytla částku 50 milionů eur společnosti SG Equipment...
Aktuality
Evropská investiční banka (EIB) – jakožto banka Evropské unie – poskytla částku 50 milionů eur společnosti SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF). Tím se celková podpora EIB určená malým a středním českým podnikům v roce 2022 vyšplhala již na 610 milionů eur.
EIB investuje 610 milionů eur na podporu českých podniků
25
Jul
2022
Odile de Saivre generální ředitelkou SGEF International
Odile de Saivre, dosavadní zástupkyně generálního ředitele, byla s účinností od 1. září 2022 jmenována generální...
Aktuality
Odile de Saivre, dosavadní zástupkyně generálního ředitele, byla s účinností od 1. září 2022 jmenována generální ředitelkou SGEF International.
Odile de Saivre generální ředitelkou SGEF International
10
May
2022
Získali jsme 3,9 miliardy korun na rozvoj malých a středních podniků a municipalit
Guvernér Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) Carlo Monticelli a generální ředitel SG Equipment Finance Czech Republic...
Aktuality
Guvernér Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) Carlo Monticelli a generální ředitel SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) Reinhold Knödl podepsali smlouvu o zvýhodněném financování na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje malých podniků a zlepšení veřejné infrastruktury v České republice a na Slovensku. Celková výše smlouvy je 150 milionů eur, což přibližně...
Získali jsme 3,9 miliardy korun na rozvoj malých a středních podniků a municipalit
12
Apr
2022
SGEF na konferenci "13th Global Banking Innovation Forum and Expo"
Zúčastnili jsme se mezinárodní konference „13th Global Banking Innovation Forum and Expo", která se konala v Praze ve...
Aktuality
Zúčastnili jsme se mezinárodní konference „13th Global Banking Innovation Forum and Expo", která se konala v Praze ve dnech 7. - 8. dubna.
SGEF na konferenci "13th Global Banking Innovation Forum and Expo"
29
Mar
2022
Australia and New Zealand
SGEF and Quadrent signed a regional co-operation agreement to provide finance solutions for global equipment...
Aktuality
SGEF and Quadrent signed a regional co-operation agreement to provide finance solutions for global equipment manufacturers & distributors in Australia and New Zealand.
Australia and New Zealand
24
Mar
2022
Získali jsme ocenění „Sustainability“ a „European SME Champion“
Na konferenci Leasing Life Conference & Awards jsme byli oceněni za naši aktivitu v oblasti udržitelnosti a za náš...
Awards
Na konferenci Leasing Life Conference & Awards jsme byli oceněni za naši aktivitu v oblasti udržitelnosti a za náš přístup k malým a středním podnikům.
Získali jsme ocenění „Sustainability“ a „European SME Champion“
16
Mar
2022
Financovali jsme rekordní objem běžných i zelených investic
V loňském roce jsme v Čechách a na Slovensku financovali investice v objemu 14,9 miliardy korun, což je zdaleka nejvíce...
Aktuality
V loňském roce jsme v Čechách a na Slovensku financovali investice v objemu 14,9 miliardy korun, což je zdaleka nejvíce v naší historii. Rekordní výše dosáhlo i zelené financování – 1,9 miliardy korun. Nejvyšší v naší historii byla i podpora neziskových organizací, která dosáhla půl milionu korun.
Financovali jsme rekordní objem běžných i zelených investic
07
Mar
2022
Oslavu MDŽ jsme spojili se sbírkou pro Ukrajinu
Mezinárodní den žen jsme si ve SGEFu připomněli charitativní snídaní.
Corporate Social Responsability
Mezinárodní den žen jsme si ve SGEFu připomněli charitativní snídaní.
Oslavu MDŽ jsme spojili se sbírkou pro Ukrajinu
07
Feb
2022
Na dobročinné účely jsme věnovali rekordní částku
​​​​​V loňském roce jsme na dobročinné účely věnovali půl milionu korun - nejvíc v naší historii. Většina této částky,...
Corporate Social Responsability
​​​​​V loňském roce jsme na dobročinné účely věnovali půl milionu korun - nejvíc v naší historii. Většina této částky, přesně 420 tisíc korun, putovala na konto Nadace Jistota Komerční banky.
Na dobročinné účely jsme věnovali rekordní částku
01
Feb
2022
Právě vyšla výroční zpráva SGEF Corporate 2021
Snižování uhlíkové stopy, digitalizace, agilita, diverzita .... Které z těchto témat bude to hlavní pro další roky?
Annual report
Snižování uhlíkové stopy, digitalizace, agilita, diverzita .... Které z těchto témat bude to hlavní pro další roky?
Právě vyšla výroční zpráva SGEF Corporate 2021
10
Jan
2022
Konference Leasing Life se koná 17. března ve Vídni
SGEF je zlatým sponzorem konference Leasing Life.
Aktuality
SGEF je zlatým sponzorem konference Leasing Life.
Konference Leasing Life se koná 17. března ve Vídni
07
Oct
2021
KB, ČEZ a SGEF podpoří instalace solárních elektráren
Skupina ČEZ a Komerční banka dnes oznámily strategické partnerství pro udržitelnost. Největší česká energetika a jedna z...
Our services
Skupina ČEZ a Komerční banka dnes oznámily strategické partnerství pro udržitelnost. Největší česká energetika a jedna z největších českých bank budou spolupracovat na snižování své vlastní klimatické stopy i snižování emisí svých zákazníků.
KB, ČEZ a SGEF podpoří instalace solárních elektráren
09
Jul
2021
Pavel Němec ředitelem řízení rizik společnosti SGEF
Pozici Chief Risk Officer ve společnosti SG Equipment Finance, přední společnosti českého a slovenského leasingového...
Management team
Pozici Chief Risk Officer ve společnosti SG Equipment Finance, přední společnosti českého a slovenského leasingového trhu, bude od 19. července zastávat Pavel Němec.
Pavel Němec ředitelem řízení rizik společnosti SGEF
01
Jul
2021
Čtyři elektrokola místo jednoho auta
Víte, že při jedné cestě autem dlouhé 10 km vyprodukujete přibližně 1,54 kg CO2? I proto jsme jedno služební auto...
Aktuality
Víte, že při jedné cestě autem dlouhé 10 km vyprodukujete přibližně 1,54 kg CO2? I proto jsme jedno služební auto nahradili čtyřmi elektrokoly.
Čtyři elektrokola místo jednoho auta
27
Jun
2021
Na pomoc jižní Moravě
SGEF poslal 300 tisíc korun do míst zasažených tornádem.
Corporate Social Responsability
SGEF poslal 300 tisíc korun do míst zasažených tornádem.
Na pomoc jižní Moravě
25
Feb
2021
Vloni jsme poskytli téměř miliardu korun na zelené investice
Společnost SG Equipment Finance (SGEF) v loňském roce financovala investice českých podniků a firem v objemu 11,1...
Aktuality
Společnost SG Equipment Finance (SGEF) v loňském roce financovala investice českých podniků a firem v objemu 11,1 miliardy korun a posílila svůj tržní podíl v ČR na 21,3 %, což je nejvíce v její historii. Téměř miliarda korun připadla na projekty prospěšné pro společnost a životní prostředí. Ze statistik společnosti vyplývá, že podnikatelé si pořizovali nové...
Vloni jsme poskytli téměř miliardu korun na zelené investice

To top